Ca. Sen 21st, 2023

Xəbər Xətti

Lalə Əliyeva (1960)

ASLANIN ERKƏYİ, DİŞİSİ OLMAZ

Sazlı-sözlü qədim Borçalı mahalının, eləcə də, bu mahalın ən ağır ellərindən olan, “Yerdən, göydən güc alan, igidliklə ucalan” Faxralı kəndinin hər cür yasarın qabağında sınmayan, qeyrət-namus mücəssəməsi olan, kişi qeyrətli qadınları çox olub. Güləndam pəhləvan, Çərçi qızı, Babaş qızı kimi şir ürəkli, şir biləkli qorxmaz qadınları fəxridi Faxralının. Belə qeyrətli qadınlarımızın qeyrətli davamçıları bu gün də var. Onlardan biri də heç nədən qorxmayan, heç kimdən çəkinməyən (qardaşı Rəşidə görə etdikləri buna sübutdur) qorxunun özünü belə qorxudan cəsarətli alim-ziyalımız Lalə Əli qızı Əliyevadır.

Əliyeva Lalə Əli qızı – 1960-cı il yanvarın 31-də sazlı-sözlü qədim Borçalı elinin (indiki Gürcüstanın Bolnisii rayonunun) Faxralı kəndində ziyalı ailəsində anadan olub.

Salidə Şəmmədqızı (Şərifova): “Konfrans sevdası”

Konfrans sevdası

Hekayənin şüjetinin əsasını reallıqda baş vermis hadisə təşkil edir. Elnur Hasan Mikailın adı, kontaktları və məktubları dəyişdirilməmişdir.
Müəllif Salidə Şəmmədqızı (Şərifova)

Esmira vərəqlədiyi kitabı yerinə, yəni rəfə qoyaraq, masanın arxasında oturub yazı yazmaqla məşğul olan rəfiqəsindən soruşdu:
– Həcər, bizim Türkiyədə iştirak edəcəyimiz konfransın aqibəti necə oldu?
Esmiranın sualı Həcəri əsəbləşdirdi. Əlindəki qələmi masanın üzərinə atıb Esmiraya baxdı. Sonra başını bulayaraq suala sualla cavab verdi:
– Bilərəkdən edirsən?
Esmira qımışaraq başını buladı. Sonra asta səslə dedi:
– Yox…
Esmira susub Həcərə baxdı. Onun cavab verməyəcəyini görən Həcər dilləndi:
– Nahaq yerə yadıma saldın. Yadımdan çıxarmağa

Müəllimliyi ilə həmişə fəxr edən Nənəxanım Bayramova

Nənəxanım Vahid qızı Bayramova – 1 dekabr 1971-ci ildə qədim Borçalı mahalının ağır ellərindən olan Qoçulu kəndində – indiki Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonundakı Çapala kəndində müəllim ailəsində dünyaya göz açıb.
Atası – Bayramov Vahid Abdı oğlu müəllim olmuşdur.
Anası Zina Cahangir qızı Bayramova da müəllimdir, hazırda yaşadığı kənddə müəllim işləyir.
Ailədə 5 uşaq olublar, 3 qardaş, iki bacı. hamsı təhsillidir və ailəlidir. Kiçik qardaşı anası ilə birlikdə yaşayır.
O, 1979-cu ildə öz doğma Qoçulu kəndindəki məktəbin I sinifinə daxil olub və 1989-cu ildə həmin Qoçulu orta məktəbini yaxşı qiymətlərlə bitirib.
Nənəxanım Bayramova lap uşaqlıqdan rəssamlığa böyük həvəs göstərir, gözəl rəsmlər çəkməyi bacarırdı. O, orta məktəbdə oxuduğu illər ərzində, məktəbdə nəinki sinif yoldaşlarından yaxşı mənada fərqlənirdi, hətta sinif yoldaşla

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYAT TARİXÇİLİYİ (2020-2021-ci illər materialları əsasında)

Salidə ŞƏRİFOVA
AMEA-nın professoru,
filologiya elmləri doktoru

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYAT TARİXÇİLİYİ
(2020-2021-ci illər materialları əsasında)

2020-ci il Azərbaycan ədəbiyyat tarixçiliyində əsasən iki problemə diqqət yönəlmişdir. Bir tərəfdən, Azərbaycan ədəbiyyatının Türk xalqları ədəbi irsində mərkəzi yer tutmasının nəzəri əsaslandırılmasına aid tədqiqatlar fəal həyata keçirilmişdir. O biri tərəfdən, alimlər Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafını fasiləsiz ədəbi proses olmasını əsaslandıran tədqiqatlara geniş yer ayırmışdılar. 2021-ci il Azərbaycan ədəbiyyat tarixçiliyi isə əsasən Azərbaycan ədəbi irsinin qorunması və digər xalqlar tərəfindən mənimsənilməsinə qarşı yönəlmiş tədbirlərlə çıxış etməsi d