Ça. Noy 28th, 2023

Darvaz

Borçalı söhbətləri: “Borçalı ədəbi mühiti: dünən və bu gün”

Layihəmizin növbəti qonağı
tanınmış borçalışünas alim,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Borçalı tarixinə, mədəniyyətinə,
ədəbiyyatına, toponimikasına dair
bir çox monoqrafik əsərlərin,
elmi məqalələrin,
ensiklopedik tədqiqatların müəllifi,
Borçalı əsilli ziyalı
Müşfiq Mədəd oğlu Çobanovdur (Borçalı).

Müşfiq Borçalı 1970-ci ildə Borçalının Darbaz kəndində görkəmli alim professor Mədəd Çobanovun ailəsində anadan olub. 1986-cı ildə Darbaz kənd orta məktəbini əla qiymətlərlə və Gürcüstan Təhsil Nazirliy

Gürcüstanın türk mənşəli etnotoponomləri: tarix, müasir vəziyyət və gələcək

AVCİYA-nın “BORÇALI SÖHBƏTLƏRİ” Layihəsi çərçivəsində professor Asif Hacılı
və Borçalı əsilli dilçi alim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Heydər Əliyev adına AAHM-in baş müəllimi
Hüsniyyə Mədəd qızı Çobanovanın Gürcüstanın türk mənşəli etnotoponomlərinin tarixi, müasir vəziyyəti və gələcəyinə həsr olunmuş mükaliməni təqdim edirik.

Asif Hacılı: Hüsniyyə xanım, Siz – Borçalının görkəmli alimi, pedaqoqu, ictimai xadimi Mədəd Çobanovun övladı və onun borçalışünaslıq elmi yolunu davam etdirən vətənpərvər alim, ziyalısınız. Eləcə də istedadlı borçalışünas alim Müşfiq Borçalının bacısısınız. Siz dissertasiyanızı həm elmi, həm milli, həm ictimai-tarixi baxımdan vacib mövzuya – Gürcüstandakı türk əsilli toponimlərə həsr etmisiniz. Yəqin ki, yurdumuzun dəyərli xanım ziyalısı, istedadlı alimi kimi, formalaşdığınız ailə və təhsil mühi