Ça. Noy 28th, 2023

Bolus

Lalə Əliyeva (1960)

ASLANIN ERKƏYİ, DİŞİSİ OLMAZ

Sazlı-sözlü qədim Borçalı mahalının, eləcə də, bu mahalın ən ağır ellərindən olan, “Yerdən, göydən güc alan, igidliklə ucalan” Faxralı kəndinin hər cür yasarın qabağında sınmayan, qeyrət-namus mücəssəməsi olan, kişi qeyrətli qadınları çox olub. Güləndam pəhləvan, Çərçi qızı, Babaş qızı kimi şir ürəkli, şir biləkli qorxmaz qadınları fəxridi Faxralının. Belə qeyrətli qadınlarımızın qeyrətli davamçıları bu gün də var. Onlardan biri də heç nədən qorxmayan, heç kimdən çəkinməyən (qardaşı Rəşidə görə etdikləri buna sübutdur) qorxunun özünü belə qorxudan cəsarətli alim-ziyalımız Lalə Əli qızı Əliyevadır.

Əliyeva Lalə Əli qızı – 1960-cı il yanvarın 31-də sazlı-sözlü qədim Borçalı elinin (indiki Gürcüstanın Bolnisii rayonunun) Faxralı kəndində ziyalı ailəsində anadan olub.

Gürcüstanın türk mənşəli etnotoponomləri: tarix, müasir vəziyyət və gələcək

AVCİYA-nın “BORÇALI SÖHBƏTLƏRİ” Layihəsi çərçivəsində professor Asif Hacılı
və Borçalı əsilli dilçi alim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Heydər Əliyev adına AAHM-in baş müəllimi
Hüsniyyə Mədəd qızı Çobanovanın Gürcüstanın türk mənşəli etnotoponomlərinin tarixi, müasir vəziyyəti və gələcəyinə həsr olunmuş mükaliməni təqdim edirik.

Asif Hacılı: Hüsniyyə xanım, Siz – Borçalının görkəmli alimi, pedaqoqu, ictimai xadimi Mədəd Çobanovun övladı və onun borçalışünaslıq elmi yolunu davam etdirən vətənpərvər alim, ziyalısınız. Eləcə də istedadlı borçalışünas alim Müşfiq Borçalının bacısısınız. Siz dissertasiyanızı həm elmi, həm milli, həm ictimai-tarixi baxımdan vacib mövzuya – Gürcüstandakı türk əsilli toponimlərə həsr etmisiniz. Yəqin ki, yurdumuzun dəyərli xanım ziyalısı, istedadlı alimi kimi, formalaşdığınız ailə və təhsil mühi