Ca. Sen 21st, 2023

Marneulidə “20 yanvar” hadisəsinə həsr olunmuş tədbir keçirildi (FOTO)

Bu gün, 16 yanvar tarixində Marneuli şәhәrinin Ataholdinq binasında 20 yanvar faciәsinә hәsir olunmuş anım mərasimi keçirildi. Tәdbir Azәrbaycan Respublikasının Gürcüstandakı sәfirliyin dәstәyi ilә baş tutdu. Anım tәdbirindә 20 yanvar 1990-cı ildә Azәrbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şәhәrindә baş verәn qanlı yanvar günlәrinə həsir olunmuşdu.

 

tedbir7

Tәdbirdә Azәrbaycan Respublikasının Gürcüstandakı sәfri vә nümayәndәlәri, Marneuli meri, bәlәdiyyә sәdri vә üzvlәri, millәt vәkillәri, hökumət vә qeyri hökumət nümayәndәlәri, ziyalılar vә şәhәr sakinlәri iştirak etdilәr. Anım mәrasimindә çıxış edәnlәr 20 yanvarın acı xatirәlәrini, o dövürdə baş verən 11-ci qızıl ordunun Bakı şəhərin necə qırğınlar törədiyi haqqda danışdılar. tedbir6

O da vurğulandı ki, 1989-cu ilin 9 aprelində də Gürcüstanın paytaxtı Tifliş şəhərində də vətəndaşların azadığ uğurunda mübarizəsini qarşısını qırğınlarla alındı amma insanların iradəsi və azdlıq uğrunda mübarizəsi bunu durdurmadı.

tedbir4 Anım mərasimində iştirak edən Azәrbaycan respublikasının Gürcüstandakı sәfri Dursun Həsənov ” Marneuli” Radiosun müsahibəsi zamanı bildirdi ki, bu gündən başlayaraq 20 yanvarla bağı bir sıra tədbirlər keçiriləcək

tedbir9 İlk olaraq Marneulidə həyata keçirildi. Sonra isə Bolnisi, Dmanisi, Qardabani və Tblisidədə keçirləcək.

tedbir10

Tәbirin sonunda 20 yanvar hadisәsindә baş verәn faciyә haqqında sәnәdli filim nümayiş olundu.

tedbir5

tedbir2

tedbir

Mənbə: “Marneuli” Radiosu