“Ümumi təhsil haqqında qanunda” dəyişikliklər edilib

Prezident parlament tərəfindən “ümumi təhsil haqqında qanunda” həyata keçirilmiş dəyişikliklərə imza atıb. Prezidentin parlament rəhbəri Ana Dolidzenin məlumatına görə prezident admnistrasiyası məktəblərin reformalarının mütləqliyini təstiqləyir. Onun dediyinə görə reforma konstituriya çərçivəsində keçirilmısi önəmlidir.
“Bu qanun onun təstiqidir ki, bizim vətəndaşlarımız və uşaqlar qanunun önündə bərabər dildə və keyfiyyətli təhsil bütün ölkədə hər kəs üçün həmişə əlçatan olmalıdır. Təhsil siyyasətinin simaları necə formalaşacağı təhsil nazirliyinin və parlamentin cavabdehliyidir. Biz bu proseslə bağlı qeyd edirik ki, təhsilin siyyasəti konstutisional dəyərlərə aitdir bu bərabərlikdir, hər bir uşaq harada yaşadığından asılı olmayaraq keyfiyyətli təhsil almalıdır”. –deyə Anna Dolidze deyir.